Een half jaar lang begeleiding van professionals Arno Kramer, Caren van Herwaarden en Marisa Rappard.  Geïntensiveerd kijken en in gesprek zijn over mijn werk, bevestigd en bevraagd worden, nieuwe stappen zetten, andermans proces volgen. Wat een enorm leerzame tijd.

Dit mastertraject richt zich specifiek op het tekenen als autonoom medium. Meer info: https://drawinginventionsacademy.com